Saturday, May 14, 2016

HOW TO: Läppärialusta / Laptop platform

Jokainen läppäriä paljon käyttävä tietää, kuinka nopeasti huonolla alustalla läppäri alkaa pitämään kovaa hurinaa ja kuumenemista. Sehän johtuu tietysti siitä, että ilmanottoaukot eivät saa kierrätettyä ilmaa (ja toki myös siitä jossei kone jaksa kaikkia ohjelmia pyörittään).

Everyone who uses laptop in their everyday life knows how quickly laptop starts to get hot and rotates fan really quickly. The reason for is usually that laptops airholes don't get enough air (and also sometimes reason is that your computer just don't have enough power to run all open programs).Tähänhän on tietysti myytävänä ihan valmiita läppärialustoja, mutta me tyylillemme uskollisena tietysti teimme tämän itse.
Ohessa siis tee-se-itse läppärialusta - muutamalla vaihekuvalla

Ofcourse, they sell laptop platforms in stores, but we did one by ourselfs. 
Here is DIY laptop platform with pictures to show how we did it.


Tarvitset:
* Metallilevyn, jota voit käyttää alustan pohjana
* Tuulettimen
* Esim. vanhoja listanpaloja tai laudanpätkiä laidoiksi
* Pari ruuvia

You need:
* Metal plate to use as platform
* Computerfan
* Old flooring list pieces or woodboard ect
* Couple of screws

Me käytimme metallilevynä vanhan pöytäkoneen koteloa, josta leikkasimme toisen sivun tasaiseksi alustaksi. Valitsimme sivun, jossa oli valmiiksi reiät tuuletinta varten. Jos sinulla on käytössä metallilevy, jossa ei ole vielä reikiä, voit porata niitä porakoneen avulla tai iskeä naulalla läpi. Muista tehdä reiät niin päin, että niiden terävät reunat ovat alapuolta kohden, sillä reikien terävät reunat voivat muutoin vahingoissaa koneesi pohjaa.

Yhdistä tuulettimen johtoihin USB-kaapeli, jos et osaa tehdä tätä itse, pyydä apua osaavalta (itse pyysin aviomieheltä apua).
Kiinnitä tuuletin pohjaan kiinni ruuveilla.

We used old deskcomputer case as platform plate. We chose that side which already had holes for fan. If your metalplate don't have holes in it, you can do them with trill or nail and hammer. If you have to do holes by yourself, make them from top to bottomside; this way holesides won't damage your laptops bottom.

Attach USB-caple to fan. If you can't do this yourself, ask for help from someone who knows what to do (I asked my husband for help).
Attach fan to bottom with couple of screws.

Mittaa puusta sopivat palaset metallilevyn päihin, ja kiinnitä ruuveilla. Valitse tarpeeksi korkeat palaset, jotta tuulettimesta olisi paras mahdollinen hyöty. Taaemman palasen tulisi olla hiukan korkeampi, jotta työskenelyasento olisi käsille parempi.

Measure right size pieces from wood to metalplate. Choose pieces that are high enough so that fan gives the best possible benefit. Back piece should be higher than front part for better working position.

 

 Kiinnitä tuulettimen johto metallilevyn pohjaan. Itse käytimme teippiä.

Attach fans wire to metal plates bottoms. We used tape.

Voila! Kustannukset.. Nolla euroa! Sillä kaikki löytyi jo valmiiksi kaapista. Nyt voit vain yhdistää tuulettimen USB-portilla koneeseen. Kaunis se ei ole (vielä), mutta ajaa todella hyvin asiansa.

Voila! Costs: Nothing! As I used things around our house. Now just connect USB to your computer. It's not pretty, but it does it's thing!

No comments:

Post a Comment

Like what you read? Hit me with a comment!